Exchange Online üzerinde varsayılan olarak audit log enable işlemi

Exchange Online üzerindeki mailboxların audit log’ larını tutabilmek adına Tenant üzerinde bir powershell çalıştırarak log’ları enable ediyorduk. Fakat portal’da açılan her yeni kullanıcı sonrası bunun tekrar tekrar çalıştırılması hem zaman alan bir konu, hemde adminler tarafından göz ardı edildiği için Portal tarafında bazı kullanıcıların audit log’ları bulunmasına rağmen, bazılarınında atlandığı için log’u hiç tutulmuyordu.

Microsoft’un gelen feedback’ler sonucu yaptığı çalışmalarda artık Tenant üzerinde varsayılan olarak Audit log’ları enable hale geliyor olacak, fakat eski müşterin bu özelliği enable edebilmeleri adına kendilerinin bir powershell çalıştırarak Tenant üzerinde Audit log’ları enable etmesi gerekmektedir.

Organizasyon bazında audit log’larını açmak için :

Organizasyon bazında audit log’larını kapatmak için :

Audit log ‘ları enable ettiniz fakat bir kullanıcının log ‘unun tutulmasını istemediğiniz durumda :

Audit’larının açılıp açılmadığını kontrol edebilmek adına powershell’i Exchange Online üzerinde çalıştırmanız yeterlidir.

Exchange Mailbox Audit